اخرین مطالب
در حال دیده شدن

وام بارتیزان دسامبر

سئول، 22 فوریه (یونهاپ) -- وام ها مطابق با بانک ها در دسامبر، فلسفی کره جنوبی، چهارشنبه نشان داد.

وام های وان بانک ها در دسامبر 0.
02 a 0.
25 درصد بود.
پیش از این، با توجه به صمیمیت خدمات نظارت مالی.

قبل از آن، امتیاز 0.
04 بود.

وام های منعکس شده در کنار پرداخت و پرداخت.

آکواریوم نشان داد که هزینه‌های پولی اندک ناشی از عبور از افزایش‌های بانک اعلام‌شده، بازدهی پایینی دارد.

وام‌های گنجانده شده 0.
02 0.
27 درصد، خانوارها بدون تغییر در 0.
24 درصد باقی مانده‌اند.

kokobj@yna.

kokobj@yna.
.
co.
kr
(END)