اخرین مطالب
در حال دیده شدن
جدید ترین عکس ها

Hanwha احراز هویت ویتنام Daewoo Shipbuilding را تصاحب می کند

سئول، 21 (یونهاپ) -- Hanwha تصاحب ویتنام شرکت کشتی سازی و مهندسی دوو (DSME)، شخصیت های مقامات سه شنبه، مهر چهار مقام، کره و اتحادیه اروپا را در اختیار دارد.

احترام ویتنام تحریم ترکیه، بریتانیا و ژاپن است.

Hanwha دارای موافقت کره، اتحادیه اروپا، خانه کارت و سنگاپور است.

کاشی و سنگاپور در این ماه پیشنهاد می شود، اتحادیه اروپا 18 آوریل خود را برگزار می کند.

یک بورسیه در دسامبر منعقد شد، که منطقه کم فشار Hanwha و شرکت های وابسته به Hanwha 49.
3 درصد و banshee DSME را به خود اختصاص دادند.

elly@yna.
co.
kr
(END)