اخرین مطالب
در حال دیده شدن

لیست تاج گذاری KOSPI 200-1

سئول، 12 آوریل (یونهاپ) -- آخرین قیمت های روز چهارشنبه (KRW) KOSPI 200 در بورس کره معامله شد.

SamsungSecu 32,900 300
KG DONGBU STL 10,890 DN 120
DWS 45،450 DN 1،750
KEPCO 18،650 440
HANCHEM 243،000 DN 7،000
SGBC 58،600 1،900
Hyundaimtr 198،200 6،100
Amoreg 39،800 Dn 650
Lotteechilsungelechilsunge
LOTTE 29,400 DN 300
LG Corp.
93,500 8,100
Hyosung 66,800 200
Hansem 47,900 50
F&F 140,000 DN 140,000 DN 1,10,000 DN
H40,000DN
H40L4
H40L4 SamsungElecMech 152,600 DN 1,900
HANKOOK & five 12,120 150
KIA CORP.
86,100 1,100
SAMSUNG SDI CO.
,LTD.
764،000 dn 3،000
KPIC 166،200 DN 3،600
GS 27،700 DN 950
Ottogi 445،500 DN 2،000
LS 89،200 5،400
Hyundai Ries100400 UP2000
Skn60
Mirae 6،860 5،000
GS E & C 21،600 400
GC Corp 134،400 1600
Poongsan 40،400 1،550
SD BIOSENSOR 21،500
Meritz Financial 45،600 1،300
Foosung 15،760 dn 460
Bnk
KBFinancialGroup 46,900 DN 50
Youngone Corp 44,650 300
Hansae 17,180 DN 340
CJ CheilJedang 318,000 3,000
POSCO 22,20
POSCO 22,20