اخرین مطالب
در حال دیده شدن

شنبه

سئول، 11 مارس (یونهاپ) -- پیش بینی آب و هوای 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح شنبه است.

درجه حرارت (C) خط احتمالی< /p>

بالا/پایین (%)

سئول 21/09 20

اینچئون 16/09 20

< p> Suwon 22/07 dim 20

Cheongju 25/09 20

Daejeon 25/08 20

Chuncheon 22 /03 20

Gangneung 23/12 20

Jeonju 25/10 20

Gwangju 27/09 20

Jeju 21/11 20

Daegu 26/08 roily 20

بوسان 20/12 طوفانی 20

(پایان)