اخرین مطالب
در حال دیده شدن

کره ای

12 فوریه

1975 -- چونگ هی امیدی را به دست آورد که قانون اساسی یوشین خود، که به حکومت او اجازه رفراندوم را می دهد.
احیای یوشین.

1981 -- کره روابط خود را با لبنان باز کرد.

1985 -- دوازدهمین انتخابات توپ برگزار شد.

1987 -- کره ایدز خود را اعلام کرد.

1991 -- و تیم های کره به وقت کره در مسابقات قهرمانی تنیس 1991 و قهرمانی فیفا 1991.

1997 -- هوانگ جانگ-یوپ، دبیر حزب کارگران کره، درخواست مریضی در مزرعه کره ای پکن می کند.

2013 -- کره آزمایش، لعنت و تنش را به آسمان کره می فرستد.

2014 -- کره ها در سطح بالا هفت سال در پانمونجوم راگ گفتگو کردند.


(END)